Základní informace   

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. je společnost s tradicí od března 1990, kdy jí založili studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava jako občanské sdružení pro své spolužáky. V roce 1996 se transformovala na obchodní subjekt - společnost s ručením omezeným.

Po celou dobu poskytuje svým partnerům služby krátkodobé pracovní výpomoci (temporary help), kdy dodává převážně na manuální práce podnikům a institucím na Ostravsku studenty vysokých a středních škol. Počty pracovníků jsou operativně zvyšovány i snižovány dle potřeb partnerů, v případě nemoci či nespokojenosti s výkonem jsou nahrazeni jinými. Všichni jsou proškoleni dle předpisů platných v ČR. Zaměstnáni jsou v souladu s platnými zákony a jsou odváděny příslušné poplatky státu. Partner hradí fakturačně dohodnutou cenu.

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. dále v regionu zajišťuje i leasing pracovních sil přímo od jednotlivých zákazníků, čímž jim umožňuje plynule řídit počty pracovníků, nutných k jejich činnosti. Princip je obdobný jako u dodávek, avšak výběr a nábor pracovníků zde provádí přímo partner. Služba je proto poskytována za nižší cenu.

Obě výše uvedené oblasti jsou hlavním zaměřením společnosti a díky nim dosahují jejich partneři významných finančních úspor v oblasti lidských zdrojů. Smlouvy s partnery jsou uzavírány celoročně a plněny na základě zájmu partnera a přímé telefonické objednávky.

JOB-centrum Ostrava, s.r.o. je také držitelem licence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky pro výkon činnosti pracovní agentury. Zaměřuje se převážně na čerstvé absolventy vysokých škol a odbornou práci studentů při studiu.

Společnosti podobného jména a náplně činnosti jako je naše působí samostatně ve všech větších městech ČR, na Slovensku je naší partnerskou organizací Študentský servis s pobočkami po celé SR.


Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, budova A, 3. patro, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: 603 451 105 , Tel.: 596 914 178 , Fax: 596 911 856
Pracovní dny 8:00 -12:00 a 12:45 - 16:00 hodin , E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2018 JOB-centrum Ostrava, s.r.o., programming SE-MO Data s.r.o.