Média o nás v roce 1999      1998

Firmy nemají o studenty zájem, berou častěji děti zaměstnanců
Havířovsko (27.čerence 1999 - úterý)
HAVÍŘOV. Doba, kdy letní prázdninové volno bývalo pro studenty jedinečnou příležitostí vydělat si na brigádě nějaké ty peníze, patří v Havířově, podobně jako v celé republice, už minulosti. O studenty je mezi zaměstnavateli rok od roku menší zájem, sezonní pracovní příležitosti získávají přednostně nezaměstnaní, vlastní učni a děti stálých zaměstnanců.
Letní pracovní příležitosti začínají někteří studenti hledat například na úřadu práce. " Zájem ze strany zaměstnavatelů bohužel klesá. Každoročně je oslovujeme, jestli náhodou nebudou mít o studenta zájem. Bohužel letos jsme neměli v nabídce téměř nic," konstatovala vedoucí havířovské pobočky úřadu práce Milena Maroszová. Firmy se totiž prý snaží pokrýt volné letní krátkodobé pracovní příležitosti především z řad svých účňů a dětí stálých zaměstnanců. Nabídka letních brigád pro studenty se v celém bývalém severomoravském kraji snižuje. " Jen v oblasi Havířova nabízíme letos více pracovních příležitostí pro studenty. Podařilo se nám navázat spolupráci s dalšími firmami a situace v Havířově je oproti loňsku lepčí," řekl Marek LAZOR, jednatel ostravského JOB-centra, které zprostředkovává denně práci 100-150 mladým lidem, přičemž 30 procent míst je v oblasti Havířova. Zájem o práci letních pomocníků z řad studentů nemají ani stavebni firmy, které v minulosti nabírali tyto mladé lidi po mnoho desítkách. "Stavební firmy ale mají problémy, zájem o studenty projevují momentálně spíš výrobní potravinářské firmy, pekárny, mlékárny a podobně," konstatoval LAZOR. Mladí lidé se tak přes prázdniny mohou stát stěhováky, uklízečkami a podobně. "Studenti si vydělávají nejméně třicet korun na hodinu, jen vyjímečně přes pětatřicet," řekla jednatel JOB-centra. Ani hledání na vlastní pěst a obcházení firem nemusí být korunováno úspěchem. Student většinou slyší odmítavou odpověď. "Ne, nenabízíme studentům letní práci. Ve spolupráci s úřadem města organizujeme pro nezaměstnané veřejně prospěšné práce, teď zrovna běží čtyři projekty, pracuje u nás dvaatřicet nezaměstnaných," řekl ředitel technnických služeb Pavel Slíva. (Hana Kročková)


"Absolventi škol nemají prázdniny - shánějí práci"
Ostravský den (12.čerence 1999 - pondělí)
Po zaevidování na úřadu obdrží peníze už v září. Velmi nízká šance absolventů škol najít okamžitě po ukončení studia uplatnění nutí mladé lidi bez otálení hledat zaměstnání. Ještě v loňském roce si řada z nich užila svých posledních prázdnin a existenční starosti přesunula až na podzimní měsíce, letos si podobný přepych dovolí málokdo. Hodně absolventů zaplavilo úřady řáce už v červnu. "Už na konci června letošního roku překonala úroveň absolventské nezaměstnanosti loňský zářijový rekord. Je zřejmé, že mladí lidé letos v daleko větší míře než dříve raději oželí své poslední prázdniny a začínají se zajímat o první zaměstnání. Svou roli v tom také hrají rodiče, kteeří nutí své děti k tomu, aby se co nerychleji zaevidovaly a měly tak větší naději na nalezení zaměstnání," řekl ředitel ÚP Ostrava Zdeněk Prouza. Podle jednatele společnosti JOB-centrum Ostrava Radovana Burkoviče se studenti v současné době musí starat o své budoucí zaměstnání dřív než v posledním roce studia. "Naše společnost sice má povolení k tomu, aby studentům pomohla najít zaměstnání. Byly s tím však jen samé problémy - zájem ze strany firem je totiž tak mizivý, že to neděláme. Během posledního roku se tímto způsobem podařilo najít uplatnění pouze dvěma studentům," řekla Burkovič. "V tom, že se studenti tak houfně hlásí na úřad práce už v červnu, lze spatřovat také to, že prostě chtějí být co nejdříve evidovaní, aby dostali už v září první peníze. Vedle toho si něco načerno přivydělají, a protože to nikdo nekontroluje, mohou okrádat stát," doplnil Burkovič. ... (Richard Šíma)


"Studenti jen těžko shánějí práci"
Svoboda - Severomoravský deník (9.července 1999 - pátek)
OSTRAVA. Špatnou ekonomickou situaci v České republice pociťují i firmy zabývající se zprostředkováním práce pro studenty.
"Pokles nabídky brigádnických prací jsme zaznamenali již lonia nejvíce se projevuje snížením odpracovaných hodin," říká jednatel ostravské společnosti JOB-centrum Marek Lazor. "Jsme závislí na hospodářské situaci v ČR, a proto se i v našich službách projevuje obecný pokles nabídky pracovníchh míst," dodal Lazor. Každým rokem získá brigádu prostřednictvím JOB-centra kolem 10 000 studentů. Tento počet se podle Lazora s ekonomickou situací příliš nezmění. Oproti předchozím letům však klesá doba, po kterou jednotliví studenti v podnicích pracují. I přes ekonomickou recesi neztrácejí především stavební firmy o příležitostné pracovníky zájem. "Pokud podnikatel dostane zakázku, kterou bude realizovat během dvou měsíců, nevyplatí se mu přijímat stálé zaměstnance," uvedl Lazor. Míra nezaměstnanosti v Ostravě v červnu dosáhla 14,4 %. Ostravský úřad práce eviduje 23.029 uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné místo připadá 59 nezaměstnaných. ()


"Podnikatelé si stále více stěžují na pracovní morálku studentů"
Ostravský den (28.června 1999 - pondělí)
Firmy raději přijímají zahraniční dělníky. Stoupající nezaměstnanost nutí majitele soukromých firem pečlivě vážit každé rozhodnutí o přijetí nové pracovní síly. Až na posledním místě v řadě uchazečů se mnohdy nacházejí brigádníci z řada studentů. Soukromníci si stěžují, že řada z nich neodvádí poctivou práci a často je pro ně výhodnější zaměstnat zahraničního dělníka. "Pokud si student myslí, že lze diskutovat s vedoucími, krutě se mylí," řekl jednatel JOB-centra Radovan Burkovič. "Ve firmě ihned skončí," doplnil. "Dnes mají studenti silnou konkurenci v zahraničních dělnících. Jejich pracovní um, schopnost pracovat od rána do večera a navíc za peníze, které nejsou o mnoho vyšší než výdělky studentů, středoškoláky a vysokoškoláky v očích firem předem diskvalifikují," dodal jednatel JOB-centra. (ovšem do jaké míry tito zahraniční dělníci fungují legálně, že ? - poznámka JOB-centra) "V minulosti jsem studenty přijímal rád. Dnes je jejich pracovní morálka často na nižší úrovni, takže je beru jen v případě, že nutně potřebuji okamžitou pracovní sílu. Jejich výkonnost je s přístupem dělníků z Východu, které jsem také zaměstnával, nesrovnatelná. Zahraniční dělníci sem přijdou, protože peníze mít musí, studenti je mít chtějí a v tom je rozdíl," řekl majitel jedné z ostravských firem Zdenek Šroubař. Brigády se shánějí stále hůř. Soukromníci na nás asi nemají peníze. Nevěřím, že by nebyla práce. Spíš nemají na výplaty," řekla devatenáctiletý student vysoké školy Michal Babič. "Brigáda je pro firmu obvykle výdajem navíc. Většina podnikatelů záplatuje výpadky svých zaměstnanců nebo chybějící čas pro dokončení zakázky. V dnešní kritické situaci musí studenti vykonat za stejné peníze více kvalitní práce než v minulosti, ne jen být na brigádě a čekat horentní výplatu," dodal Burkovič. "Já žádné studenty prostě nechci a asi ani chtít nebudu. Obvykle přijmu třeba jen syna některého ze svých zaměstnanců, cizího studenta ale v dnešní situaci, kdy je nouze o pracovní místa, zcela jistě nevezmu," řekl rozhodně majitel stavební firmy Norbert Vilášek. (Richard Šíma)


"Zájemci se zřejmě pohrnou"
Nová Svoboda (18.června 1999 - pátek)
OSTRAVA. Pracovních přiležitostí pro studenty a učně je mnoho, stačí si jen vybrat a přijít včas. "Studenti a učni docházejí do naší agentury velmi často a musím říci, že i přes nedostatek pracovních příležitostí na Ostravsku můžeme zájemcům nabídnout zajímavou a mnohdy i dobře placenou brigádu," řekl nám hospodářský pracovník ostravského JOB-centra Marek Lazor. Brigádu mohou častěji získat studenti starší osmnácti let, ale i mládež od šestnácti let najde uplatnění v různých oborech. "Do JOB-centra jsem docházela poměmě často, ale protože budu mít osmnáct až v srpnu, nenašla se pro mne žádná brigáda," uvedla studentka 2. ročníku gymnázia Olgy Havlové Michaela Krčmářová. Spolužáci se k ní přidávají. "Pro lidi mladší osmnácti let je těžké sehnat brigádu. Myslím si, že se v tomto věku více uplatní chlapci než dívky," dodává Martin Petržela. Na Severu Moravy pociťují nepřízeň pracovních příležitostí všichni nezaměstnaní a také studenti. "Prázdniny budu trávit v Praze a již dnes tam mám zajištěnou brigádu u podobné agentury, jako je právě JOB-centrum," doplňuje své spolužáky Silvie Machalová. "Studenti, kteří se knám hlásí na brigádu, mohou být zaregistrováni v databázi, Nemůžeme však slíbit, že všem v jejich požadavku vyhovíme. Pokud přijde student do naší kanceláře v okamžiku, když dostaneme od firem nabídku, dostane tuto brigádu přednostně. Zájemcům registrovaným v naši databázi voláme ihned, pokud je volných brigádnických míst více najednou," konstatuje Lazor. Ostravská agentura JOB-centrum, která sídlí na kolejích Vysoké školy báňské -Technické univerzity v Ostravě-Porubě, zajišťuje brigády pro studenty a učně již od rou 1990. Zakládali ji sami studenti, kteří v ní dnes pracují jako odborní poradci. (Aneta Kupková)


"Nejlepší studenti - brigádníci roku 1998 odměněni JOB-centrem."
Informátor strana 11 (únor 1999)
JOB-centrum Ostrava bilancovalo. JOB-centrum Ostrava, společnost zajišťující již od března roku 1990 brigády pro studenty středních a vysokých škol, bilancovalo v lednu 1999 své počínání v minulém roce 1998.
Spolupráce s přibližně 200 firmami a společnostmi podnikajícími na území Severní Moravy a Slezska, od malých rodinných firem po mamutí holdingy, přinesla i přes velký pokles ekonomiky své ovoce. Umožnila JOB-centru zajistit počet krátkodobých pracovních příležitostí pro studenty korespondující s rekordním rokem 1996.
Za odpracované hodiny na různých typech brigád, počínaje administrativními a reklamními pracemi, přes stavebnictví, úklidy, strojírenství, údržbu zeleně až po práce v potravinářství, službách a samozřejmě likvidaci následků povodní, si studenti-brigádníci odnesli ve svých čistých mzdách částku 6,8 miliónů korun.
JOB-centrum vyplatilo v průběhu roku 1998 za jednotlivé brigády svým studentům přes 8.600 mezd za cca 211.000 odpracovaných hodin.
V lednu 1999 proběhlo slavnostní vyhlášení šesti Nejbohatších brigádníků JOB-centrum Ostrava za rok 1998. Výběr se uskutečnil na základě údajů z databází za rok 1998, zejména množství odpracovaných hodin, výšky celkového výdělku, ochoty spolupracovat s dispečinkem při obsazování brigád, pracovitosti a spolehlivosti. Stali se jimi dle pořadí od nejlepšího u žen Peikertová Gabriela, Parmová Andrea a Nováčková Tereza, u mužů Kavala Filip, Sluka Michal a Bohatý Jiří.
Všem jmenovaným osobně poblahopřáli a poděkovali za spolupráci všichni zaměstnanci JOB-centra. Předali jim také květiny, dorty, šampaňské, upomínkové předměty a peněžní odměnu určenou nejlepším brigádníkům společnosti JOB-centrum Ostrava za rok 1998. Předání sice bylo komplikováno odjezdem Gabriely na práci do Anglie a směnami Michala, ale nakonec proběhlo postupně v několika termínech a ke všeobecné spokojenosti.
(Ing. Radovan Burkovič, prezident společnosti JOB-centrum Ostrava)


"Studenti, kteří umějí cizí jazky, jsou ve výhodě"
Moravskoslezský den (27.ledna 1999 - středa)
....Agentura JOB-centrum v Ostravě Porubě zajišťuje brigády pro studenty při pomocných pracích v obchodu, průmyslu, zemědělství a ve službách v celém kraji. Větší zájem je pochopitelně o chlapce, kteří se mohou uplatnit například na stavbách. Zaměstnání však lze najít i pro dívky, například v pekárnách či cukrárnách. Mzdy se pohybují podle druhu práce v rozmezí od 25 do 30 korun na hodinu čistého příjmu .........
(Jitka Hrivňáková)

Poznámka JOB-centra :Paní Hrivňákovou jsme po přečtení článku kontaktovali a dodali ji nové informace, neboť čisté mzdy se v roce 1998 pohybovaly od 28,- Kč čistého na hodinu výše, průměr byl 30-32,- Kč a v roce 1999 už nejnižší mzda činí 30,- Kč čistého na hodinu, průměr je 32-35,- Kč.


"Odměna pro brigádníky"
Moravskoslezský den (26.ledna 1999 - úterý)
Ostrava. Ostravská společnost JOB-centrum ocenila šest nejlepších brigádníků loňského roku. Mezi ženami obsadila první příčku Gabriela Peikertová, nejlepším mužem se stal Filip Kavala. Výherci obdrželi dorty, květiny, upomínkové předměty a peněžitou odměnu. (mar)


Kontakt :
JOB-centrum Ostrava, s.r.o.
koleje VŠB-TUO, budova A, 3. patro, Studentská 1770/1, Ostrava Poruba, 700 32
Mobil: 603 451 105 , Tel.: 596 914 178 , Fax: 596 911 856
Pracovní dny 8:00 - 12:00 a 12:45 - 16:00 hodin , E-mail: info@jobcentrum.cz
 
© 1990 - 2018 JOB-centrum Ostrava, s.r.o.